Kategorie

Producenci

Regulamin Sprzedaży

 

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień.

 1. Właścicielami sklepu internetowego działającego pod adresem http://monimar.pl, który stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową, są wspólnicy MONIMAR z siedzibą w Rybniku:

MONIMAR S. C. MONIKA RYBAK MARIUSZ RYBAK

ul. Kilińskiego 37A, 44-200 Rybnik

NIP 642-288-24-22

 

prowadzący działalność w formie spółki cywilnej ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6422882422 REGON: 240028290, dalej występujący jako „MONIMAR”.

 

1.  W sklepie działającym po adresem http://monimar.pl prowadzona jest sprzedaż kosmetyków.2. Sposoby porozumiewania się sprzedawcy z klientami są następujące:

a)     za pośrednictwem poczty e-mail: shop@monimar.pl

b)     za pośrednictwem telefonu: 32 4239920

c)     listownie, na adres podany w pkt 1 Regulaminu.

 

 1.       Ceny detaliczne oferowanych produktów są dostępne dla każdego klienta odwiedzającego sklep.
  Ceny hurtowe produktów dostępne są wyłącznie dla osób pracujących lub prowadzących działalność w branży kosmetyki profesjonalnej oraz studentek/studentów szkół kosmetycznych, które przesłały faksem lub listownie kopię dokumentu Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumentu poświadczającego naukę w szkole kosmetycznej.
  Zamówienia z uwzględnieniem cen hurtowych można będzie składać dopiero po weryfikacji danych firmy/gabinetu przez sprzedawcę i otrzymaniu e-mail potwierdzającego pomyślne rozpatrzenie.

 

 1.       Ceny towarów podane są w PLN brutto.

 

 1.       Zamówienia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na www.monimar.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie. Dane podane w formularzu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane klienta przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i są przetwarzanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1.       Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mailem informację zwrotną o przyjęciu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a)       w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu

b)       w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem pocztowym) czas realizacji wynosi 48h

c)       w przypadku odbioru osobistego - po telefonicznej konsultacji Klienta z pracownikiem sklepu.

 

 1.       Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.

 

 1.       Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia w sklepie monimar.pl

 

 1.       Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. W tym wypadku musi zadzwonić pod numer podany w pkt 2 Regulaminu i podać ewentualne poprawki, lub anulować zamówienie.

 

 

 1.    Koszty dostawy


Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu zamówienia[k1] . Klient może wybrać następujące sposoby dostawy towaru :

a)      za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

 1.    Czas realizacji zamówienia

 

Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie jest realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, od momentu otrzymania płatności od Klienta lub po otrzymaniu maila potwierdzającego zamówienie w przypadku Klientów, chcących otrzymać przesyłkę za pobraniem.

W przypadku braku określonego towaru sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony, według własnego wyboru, do rezygnacji z produktu powodującego wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub do rezygnacji z całości złożonego zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i/lub działającego adresu e-mail. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.

 

 1.    Blokady dostępu i ograniczenia

 

W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki, zamówionej "za pobraniem" (gotówka przy odbiorze), odbiorcy może zostać bezpowrotnie zablokowany dostęp do serwisu i wpisanie na czarną listą Klientów. Kolejne zamówienia takiego Klienta nie będą realizowane lub będą realizowane dopiero po wpłaceniu całej kwoty (produkty + koszty wysyłki) na konto firmy.

 

 1.    Koszty i sposoby wysyłki zagranicznej

 

Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie. Realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto całej sumy, wraz z kosztami wysyłki. Koszt wysyłki można ustalić po otrzymaniu wstępnego zamówienia na podstawie ilości produktów (waga, rozmiar paczki).

 

 1.    Odbiór przesyłki.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona: np. mechanicznie; czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma) itp. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone (wylane, pogniecione), prosimy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). 
Jeśli Państwa zamówienie zostało przyjęte a paczki długo nie ma - prosimy sprawdzić, czy awizo nie czeka na Poczcie.

 

 1.    Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.
  Przesyłki dostarcza:


Poczta Polska - przesyłka priorytetowa; czas dostawy to od 2 do 5 dni.

 

 1.    Formy płatności


Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)      przelewem bankowym na konto sklepu:

Bank PKO BP: 30 1020 2472 0000 6302 0146 5574

Proszę pamiętać, by w tytule wpłaty wpisać Imię i Nazwisko; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący,

b)      za pobraniem pocztowym: należność pobiera listonosz

c)       osobiście, w siedzibie firmy.

d)  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 1.    Reklamacje

 

MONIMAR zobowiązuje się dostarczyć Państwu towar wolny od wad. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu.


Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (inny dowód zakupu) oraz informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.


Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

 1.    Odstąpienie od umowy

   

 1.      Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.      Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu listownie na adres podany w pkt 1 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@monimar.pl
 4.      W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 5.      W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6.      MONIMAR niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. MONIMAR może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7.      MONIMAR dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8.      Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

9.     MONIMAR informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Formularz odstąpienia dostępny jest tutaj: LINK

Pouczenie o prawie odstąpienia można znaleźć tutaj: LINK

 

 1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.